Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Produkty predávané na stránke www.dreamtea.sk sú bežné potraviny a nejedná sa o výživové doplnky. Nejedná sa o lieky a produkty nie sú určené ako náhrada pestrej stravy. Vhodnosť použitia nemusí súhlasiť s účinkami v popise produktu. Informácie obsiahnuté v jednotlivých produktoch sú získané prostredníctvom voľne dostupných zdrojov.

Rady a informácie na týchto stránkach sú len základné a nenahrádzajú individuálne rady odborníkov. Pokiaľ chce spotrebiteľ presné informácie podložené odbornými a vedeckými štúdiami je dôležité oboznámiť sa s nimi prostredníctvom všetkých dostupných odborných zdrojov a všeobecne dostupnej odbornej literatúry.

Možné pozitívne ale aj nežiaduce účinky produktu treba pred použitím vždy vopred konzultovať so svojím lekárom alebo lekárnikom! Všetky informácie o výživových a zdravotných tvrdeniach uvedené na našich stránkach sú len súborom informácií voľne prístupných z domácich a zahraničných informačných zdrojov a za žiadnych okolností nie sú dôkazom o skutočnom pôsobení potraviny prípadne jej nutričných a liečivých účinkoch.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že všetky informácie na tejto stránke majú informačný charakter a v žiadnom prípade neslúžia ako náhrada liečby predpísanej lekárom. Podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1924/2006 z 20. decembra 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách, nemôžu byť žiadnym potravinám priraďované iné výživové a zdravotné tvrdenia okrem povolených. Preto účinky produktu uvedené na tejto stránke sú tie, ktoré boli všeobecne známe v starých dobách a nie sú garantované.

Doba spotreby produktov :

Sypané Bylinné čaje 02/2025
Sypané Ovocné čaje 02/2025
Sypané čaje ostatné kategórie 02/2025
Káva 12/2024
Doba spotreby je pravidelne obmieňaná, pričom dĺžka je minimálne 1 rok a maximálne 3 roky od zakúpenia.

Spôsob objednávania

Objednávať si môžete on-line priamo na našich stránkach. Pokiaľ Vám z nejakého dôvodu nefunguje priame objednávanie, môžete zaslať objednávku ako obyčajný e-mail na našu e-mailovú adresu info@dreamtea.sk, prípadne zavolajte na kontaktné telefónne číslo, na ktorom Vám radi odpovieme na Vaše otázky. Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ku ktorej uzavretiu sa nevyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim a zmluva tak vzniká samotným dodaním tovaru. Po zaslaní objednávky Vám zašleme potvrdenie o prijatí objednávky.

Povinnosti predávajúceho

Zákazníkovi sa zaväzujeme dodať:

Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadediam platným na území SR.
Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
Nezodpovedáme za:

Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou.
Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
Za poškodenie zásielky zavinené poštou.
Výber tovaru zákazníkom - ak po prevzatí zásielky zistí, že tovar už má, alebo nezodpovedá jeho predstavám, potom takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.


Povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný objednaný tovar si prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto nám bezodkladne oznámiť. Kupujúci je povinný zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky) a v lehote 14 pracovných dní neodstúpi od zmluvy, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Internetovému obchodu www.dreamtea.sk postačuje akýkoľvek písomný spôsob hoci i jednoznačný email o odstúpení zákazníka od zmluvy uzatvorenej cez uvedený internetový obchod, pričom toto odstúpenie bude eshop vždy akceptovať. Odstúpenie od zmluvy môže zákazník vykonať aj pri nevyzdvihnutej zásielke napríklad uloženej na Slovenskej pošte, avšak je povinný splniť si povinnosť odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní.

Ceny tovaru

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovarov. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. K cene tovaru je pripočítané poštovné.

Dodacie podmienky

Objednávky vybavujeme priebežne s tým, že každú objednávku vybavujeme jednorázovo a to znamená, že ak niektorý z objednaného tovaru nemáme, pošleme len ostatný objednaný tovar, ktorý máme a k chýbajúcim sa už nevraciame - len v prípade, že nám neskôr pošlete ďalšiu objednávku na tento tovar, alebo ak sa dohodneme inak.

Termín dodania

Dodacia lehota je najneskôr do 14 dní po obdržaní objednávky. Tento termín je však hraničný, zvyčajne Vám tovar príde do 3 pracovných dní. V prípadoch, keď tovar potrebujete do určitej doby, je dobré uviesť aj dátum dokedy by ste ho potrebovali, aby sme Vám mohli objednávku vybaviť v čo najskoršom termíne. V prípade špecifických požiadaviek na tovar, ktoré nemáme v ponuke a budeme Vám schopní ich zabezpečiť, sa termín dodania predlžuje z toho dôvodu, že väčšinou ide o tovar, ktorý nám dodávajú zo zahraničia, a preto sa aj dodacia doba predlžuje. O zmene dodacej doby Vás budeme informovať pri potvrdení vašej objednávky. Ak zásielku neobdržíte po uplynutí 2 týždňov, odporúčame informovať sa u nás telefonicky prípadne mailom. Stáva sa totiž, že zákazníci nedostanú oznámenie z pošty o uložení zásielky. V prípade, že objednaný tovar nebude možné zaslať podľa vyššie uvedenej dodacej lehoty, oznámime Vám predpokladaný termín dodania. V tom prípade si však vyžiadame Vaše odsúhlasenie. Dodacia lehota môže byť primerane k okolnostiam predĺžená, ak je omeškanie spôsobené okolnosťami nami nezavinenými (meškanie zásielky, strata zásielky...) Ak si objednáte tovar, ktorý výrobca vypredal, prípadne z akýchkoľvek dôvodov stiahol z predaja, a neinformoval nás o tom, okamžite po zistení tejto skutočnosti vás budeme kontaktovať (e-mailom, prípadne telefonicky).

Spôsob dodania

Objednaný tovar zasielame Slovenskou poštou a to službou : balík na dobierku, balík na adresu, expres kuriér. Ďalším spôsobom doručenia je Zásielkovňa - Point Z alebo Zásielkovňa na adresu. Ku každej objednávke prikladáme faktúru, ktorá slúži zároveň ako dodací list. Pri objednávkach zo zahraničia, si vopred dohodneme podmienky aj spôsob dodania a platby.

Poštovné

Poštovné pre každú vybavenú objednávku do 40 € účtujeme 2,90 € - Balík na poštu alebo 4,95 € - Balík na adresu, Expres kuriér 7,50 €. Pri objednávke nad 40 € poštovné neúčtujeme pri balíku na poštu. Pri objednávke nad 150.00 € je Expres Kuriér na adresu zdarma. Balné neúčtujeme. Cena služby Zásielkovne je 2,50 €/4,90 €. Dobierka sa účtuje sumou 0,99 €. Uvedené ceny platia pre Slovenskú republiku. Pri objednávke zo zahraničia vypočítavame individuálne podľa hmotnosti zásielky a štátu, do ktorého zásielku posielame. Počas limitovaných akcii, je poštovné zdarma pri nákupe nad 39,99 €. Poštovné zdarma počas limitovaných akcii platí iba v prípade doručenia "Balík na poštu" t.j. do 2,90 € - Balík na poštu.

Zrušenie objednávky

Vážený zákazníci, nákup cez internet prináša popri nesporných výhodách aj určité nevýhody oproti nákupu v bežnom obchode. Aj napriek množstvu uvádzaných informáciách nemáte možnosť si ponúkaný tovar prehliadnuť, prípadne sa môžete pomýliť v objednávke. Z uvedených dôvodov máte možnosť zrušiť objednávku. Musíte tak však urobiť do 24 hodín. Internetovému obchodu www.dreamtea.sk postačuje akýkoľvek písomný spôsob hoci i jednoznačný email o zrušení objednávky zákazníka, pričom zrušenie objednávky bude eshop vždy akceptovať.

Podmienky zrušenia objednávky:

Ak po odoslaní objednávky v priebehu 24 hodín zistíte, že Vám objednaný tovar nevyhovuje, prípadne ste sa pomýlili v objednávke, máte možnosť zrušiť objednávku bez uvedenia dôvodu. Zrušenie nám zašlite na info@dreamtea.sk. Obratom Vám zašleme potvrdenie o zrušení objednávky.

Reklamácie:

Pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty, si ešte na mieste skontrolujte či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať. Na už prijaté zásielky reklamácie neprijímame. V prípade, že Vám prišla zásielka poškodená, prosíme, aby ste nás o tom informovali e-mailom, alebo telefonicky. V takomto prípade Vám zašleme zásielku novú. Veľmi často sa totiž stáva, že pracovníci pošty poškodia zásielku nevhodnou manipuláciou.

Odstúpenie od zmluvy:

Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti spotrebiteľovi všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Finančné prostriedky budú spotrebiteľovi vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy. Úhrada bude uskutočnená poštovou poukážkou alebo prevodom finančných prostriedkov na bankový účet uvedený v tomto odstúpení od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Predávajúci informuje spotrebiteľa, že v zmysle zák. č. 102/2014 Z.z. §9 ods. 5: Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Formuálr na odstúpenie zmluvy sa nachádza TU.

1. Spotrebiteľ je oprávnený i bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa dodania mu tovaru.
2. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú aj v prípade, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň 14-dňovej lehoty. Lehota na odstúpenie od zmluvy zaniká uplynutím 14-dňovej lehoty.
3. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní tovaru spotrebiteľovi porušený (čaj, káva).
4. Odstúpenie od zmluvy musí spotrebiteľ zaslať písomne na adresu predávajúceho : Dobis s. r. o. Východná 2338/21, 911 08 Trenčín alebo elektronicky e-mailom na adresu info@dreamtea.sk.
5. Internetovému obchodu www.dreamtea.sk postačuje akýkoľvek písomný spôsob hoci i jednoznačný email o odstúpení zákazníka od zmluvy uzatvorenej cez uvedený internetový obchod, pričom toto odstúpenie bude internetový obchod vždy akceptovať. Odstúpenie od zmluvy môže zákazník vykonať aj pri nevyzdvihnutej zásielke napríklad uloženej na Slovenskej pošte, avšak je povinný splniť si povinnosť odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní. Formuálr na odstúpenie zmluvy sa nachádza TU.
6. Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať číslo objednávky, špecifikáciu (označenie) tovaru a počet kusov ktorého sa odstúpenie týka a musí byť predávajúcemu odoslané najneskôr v posledný deň lehoty. V prípade, že spotrebiteľ požaduje vrátiť ním zaplatenú cenu tovaru na účet vedený v banke, uvedie v odstúpení od zmluvy bankové spojenie – názov banky a číslo účtu, IBAN a BIC kód, na ktorý predávajúci spotrebiteľovi vráti ním zaplatenú cenu tovaru.
7. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vrátiť predávajúcemu prevzaté tovary v nepoškodenom stave, v originálnom, nepoškodenom obale kuriérnou službou alebo doporučenou zásielkou na adresu predávajúceho, ak sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodnú inak. Za škody, ktoré vzniknú použitím nevhodného obalu na zaslanie spotrebiteľom vrátených tovarov, predávajúci nezodpovedá a neodškodňuje ich.
8. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby skôr, než je predávajúcemu tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.
9. Predávajúci vráti bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy spotrebiteľovi všetky platby.

Záručná doba

Na predaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru k doručeniu Slovenskej pošte.

Reklamácia sa vzťahuje len na:

preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania
Reklamácia sa nevzťahuje na:

chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania, neodbornou manipuláciou
Postup pri reklamácií

Aby mohla byť vaša reklamácia akceptovaná, je nutné dodržať niekoľko pravidiel:

Po prevzatí tovaru si prezrite tovar a faktúru, ktorá slúži ako dodací a záručný list.
Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je Vašou povinnosťou oznámiť nám zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu, najneskôr do 3 dní od prevzatia tovaru
V prípade, ak neobdržíte žiaden doklad o nákupe, ihneď nás informujte prostredníctvo e-mailu, alebo telefonicky.
V prípade ak zistíte výrobné chyby, je potrebné najprv tovar na vlastné náklady zaslať na našu adresu spolu s uvedením dôvodu reklamácie. K zásielke nezabudnite priložiť kópiu daňového dokladu, ktorý sme poslali s tovarom a kópiu od doručovateľa.
Poštovné a iné poplatky nevraciame.
Pri spätnom zasielaní zabaľte tovar tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. Tovar zasielajte formou balíka. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.
Doba vybavenia reklamácie

Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. O oprávnenosti reklamácie rozhodneme najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodneme inak. Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

Ochrana osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov V prípade spracovania osobných údajov, ktoré sú založené na súhlase dotknutých osôb pre účely zasielania obchodných oznámení a na účely iných aktivít priameho marketingu internetového obchodníka.

Ochrana osobných údajov

1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCA

1.1. Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť Martin Dobiaš – Dream Tea, so sídlom Východná 21/2338, 911 08 Trenčín; IČO:51186152; DIČ:1083465372 (ďalej len "správca").

1.2. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: Martin Dobiaš – Dream Tea, so sídlom Východná 21/2338, 911 08 Trenčín; IČO:51186152; DIČ:1083465372.

1.3. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov

2. ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1. Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle Z.č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").

3. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie daňových dokladov za prenájom systému, obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.

3.2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

4. DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.1. Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, sú 3 roky, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).

5. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú firmy BiznisWeb s. r. o. (prevádzkovateľ ehsopového systému Biznisweb), firma Unihost s.r.o. (správca serverov) a firma Casablanca INT (prevádzkovateľ dátového centra), Heureka Shopping s.r.o. (spracovanie emailu pre zasielanie emailového dotazníka spokojnosti) Slovenská pošta, a. s., Zásielkovňa s. r. o. (dopravca).

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

6.1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovanie, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.

6.2. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať na emaile info@dreamtea.sk

6.3. Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.

6.4. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná k uzatvoreniu zmluvy.

6.5 Alternatívne riešenie sporov

1. Nakupujúci má právo požiadať predávajúceho o nápravu v prípade, ak má pocit, že predávajúci porušil jeho práva alebo nevybavil reklamáciu k spokojnosti spotrebiteľa. Ak predávajúci na jeho žiadosť o nápravu porušenia jeho spotrebiteľských práv odpovedal zamietavo, prípadne na jeho žiadosť neodpovedal viac ako 30 dní spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov. Podľa §3 zákona 391/2015 Z. z. sú ARS subjektmi orgány a oprávnené právnické osoby. Medzi subjektmi ARS má spotrebiteľ právo voľby. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 zákona č. 391/2015 Z.z.

2. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR – http://www.mhsr.sk/. Na uvedenej stránke sú zverejnené aj ďalšie dôležité informácie o alternatívnom riešení sporov pre spotrebiteľov.

3. V prípade predaja tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho má spotrebiteľ tiež právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Spotrebiteľ môže podať návrh aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

4. Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd.

Práva kupujúceho

Kupujúci má právo podľa zákona o zásielkovom obchode Z.č. 102/2014 Z.z. pri nevybalenom tovare (tovar musí byť v pôvodnom obale kompletný, nepoškodený a nepoužívaný) odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní. Uhradená suma bude do 30 dní po prevzatí vrátenej zásielky pripísaná na Váš účet. Prosím nezabudnite číslo účtu uviesť pri vrátení zásielky, v prípade akýchkoľvek problémov Vás budeme kontaktovať. Tovar je potrebné vrátiť spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu a dokladu o zaplatení. Kupujúci je povinný oznámiť vrátenie tovaru predávajúcemu vopred s uvedením čísla faktúry resp. čísla objednávky na ktorú bol tovar zakúpený. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Internetovému obchodu www.dreamtea.sk postačuje akýkoľvek písomný spôsob hoci i jednoznačný email o odstúpení zákazníka od zmluvy uzatvorenej cez uvedený internetový obchod, pričom toto odstúpenie bude eshop vždy akceptovať. Odstúpenie od zmluvy môže zákazník vykonať aj pri nevyzdvihnutej zásielke napríklad uloženej na Slovenskej pošte, avšak je povinný splniť si povinnosť odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní.

Fakturačné údaje:


Dobis s. r. o.
Východná 2338/21
911 08 Trenčín
tel: 0910 325 889
info@dreamtea.sk
IČO: 53346149
DIČ: 2121351848

IČ DPH: SK2121351848


Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 40829/R
Podnikateľský subjekt je zapísaný v ŽO Okresný úrad Trenčín

Číslo živnostenského registra: 350-45165


Dozorný orgán: Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 032/640 01 09
fax č. 032/640 01 08

Záverečné ustanovenie

Copyright © 2017 - 2021 www.dreamtea.sk. Všetky práva vyhradené. Bez udelenia súhlasu majiteľa internetového obchodu www.dreamtea.sk nemáte oprávnenie kopírovať motívy či texty alebo používať iný obsah tejto internetovej stránky pre akékoľvek účely. Produkty predávané internetovým obchodom www.dreamtea.sk sú výhradne produkty výrobcu Tea Time s.r.o., Račianska 49, 831 02 Bratislava. Na ostatné sa primerane vzťahuje Z.č. 102/2014 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predvoľby súkromia

Cookies používame na zlepšenie Vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie